Notícies
04 de febrer del 2015
L’Institut d’Altafulla obre el termini de matriculació de les Proves Extraordinàries per a l’obtenció del graduat en ESO
Per presentar-s’hi cal tenir 18 anys i haver finalitzat els estudis secundaris sense haver obtingut el títol
Els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa, podran presentar-se durant el mes de març a les proves extraordinàries que organitzen els mateixos centres educatius. L’Institut d’Altafulla ja obert el període de matriculació, que es mantindrà obert fins el 16 de febrer.

Els requisits per poder-se presentar són tenir 18 anys o complir-los al llarg d’aquest 2015; haver finalitzat l’ESO sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva; i haver finalitzat l’ESO durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar a la secretaria del centre. L’Institut publicarà el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses deu dies hàbils després de tancar-se el període d'inscripció. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d'aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l'original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per cada matèria. Es poden portar diccionaris i calculadora.

La llista d'aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publicarà al tauler d'anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. Els alumnes que aprovin totes les matèries pendents obtindran el títol de graduat en ESO.
Social
Et recomanem
9a Marxa Castells del Baix Gaià
16 de febrer a les 08:00h
Més informació a www.marxacastells.com
Lectures rebels: 'Educar en el feminismo'
17 de febrer a les 18:00h. a la biblioteca municipal
Organitza: Biblioteca d'Altafulla
Jocs i manualitats per Carnestoltes
20 de febrer a les 17:00h. a la biblioteca municipal
Organitza: Biblioteca d'Altafulla
Arribada de Sa Majestat Carnestoltes
20 de febrer a les 20:15h. a la plaça del Pou
Més informació a www.altafulla.cat