Notícies
Foto: ACM
25 de març del 2020
L’Estat atorga a Catalunya 50 milions d’euros per ajudar als col·lectius més vulnerables
La Generalitat podrà destinar 3 milions d’euros per als infants en situació de vulnerabilitat i 45 milions als col•lectius de major edat
El Consell de Ministres de l’Estat espanyol ha aprovat atorgar una ajuda econòmica de gairebé 50 milions d’euros a Catalunya per ajudar a fer que els nens i nenes més vulnerables tinguin garantit el dret bàsic d’alimentació, i també als col·lectius de major edat, atès a les conseqüències econòmiques que estan patint moltes famílies per l’epidèmica del coronavirus.

Concretament, el Consell de Ministre destina 3 milions d’euros, un 12,01% del total del conjunt d’Espanya, per ajudar a aquests infants en situació de vulnerabilitat a causa del tancament dels centres educatius i que rebien una beca menjador. Les ajudes es materialitzaran per mitjà de transferències econòmiques directes o prestació directa de distribució d’aliments.

Les famílies que es podran beneficiar d’aquesta ajuda són les que tenen fills que cursen des d’educació infantil fins a secundària, i que hagin rebut beques o ajudes per accedir al menjador escolar en el present curs per part de les comunitats autònomes o els serveis socials. Les ajudes, que en el conjunt del país són de 25 milions d’euros, s’allargaran mentre les escoles estiguin tancades.

D’altra banda, Catalunya també rebrà 45.509.640 milions per al Fons Social Extraordinari destinat als col·lectius de més edat, el que suposa un 15,18% del total de l’Estat espanyol. Tot i que aquests fons estan dirigits especialment als col•lectius de més edat, les comunitats autònomes els podran utilitzar per a qualsevol política que considerin imprescindible i urgent per atendre a altres persones que també siguin vulnerables per la crisi sanitària.

El criteri de repartiment d’aquestes ajudes a les comunitats autònomes es basa en el nombre d’habitants, la dispersió de la població en el territori i la població envellida. Aquestes podran aplicar els diners a reforçar les seves polítiques socials i d’atenció a les persones de major edat, dependents, sense casa o famílies monoparentals, entre altres.

Cal remarcar que aquestes ajudes només es podran utilitzar per pal·liar les situacions derivades pel coronavirus. D’aquesta manera, el Fons Social Extraordinari donarà suport econòmic a projectes i contractacions laborals necessàries per al desenvolupament de prestacions, com reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari; augmentar el funcionament de dispositius de teleasistència domiciliaria; traslladar els serveis de rehabilitació als domicilis; reforçar els dispositius d’atenció a persones sense casa; adquirir mitjans de prevenció; i ampliar les plantilles de centres de serveis socials i residències.
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla