Notícies
04 de maig del 2016
Una setantena d’alumnes d’Altafulla realitzen aquesta setmana les proves d’avaluació de 6è de Primària
Aquest dimecres és el torn de la llengua catalana i la competència matemàtica; i dijous, el de la llengua castellana i la llengua estrangera
Un total de 65 alumnes de 6è de Primària de les escoles d’Altafulla -43 de l’escola La Portalada, i 22 de l’escola El Roquissar- realitzaran aquest dimecres i aquest dijous les proves d’avaluació d’assoliment de les competències bàsiques.

Les proves es distribuiran en quatre sessions, dues cada matí, d’acord amb les quatre competències avaluades. Aquest dimecres s’avalua la competència en llengua catalana i la competència matemàtica; i dijous, la competència en llengua castellana i en llengua estrangera.

Aquesta prova mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. La prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria. El director de l’escola La Portalada, Josep Lluís Pagès, ha parlat de la prova com “un indicador més”.

A Tarragona seran 6.788 els alumnes que realitzaran aquestes proves, i arreu de Catalunya, en seran 77.323. Les proves s’aplicaran de manera simultània en la totalitat de 2.239 centres catalans que imparteixen educació primària.

La prova, que s’aplica per vuitè any consecutiu, enguany comptarà amb 3.394 aplicadors que en controlaran la correcta realització i amb 1.038 correctors que en faran la correcció.

Els centres i les famílies rebran un informe abans d’acabar el curs escolar amb informació sobre els resultats obtinguts, en el cas dels centres referent al conjunt de l’alumnat i en el cas de les famílies referent al seu fill.
Josep Lluís Pagès, director de l'escola La Portalada
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla