Notícies
Foto: Arxiu
17 d'abril del 2020
El Consell Interuniversitari de Catalunya acorda quatre tipus d’avaluació per als estudiants universitaris
Els alumnes podran examinar-se a través de proves tipus test, escrites i orals, o lliurant activitats i treballs individuals o en grup en funció de cada matèria
El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), format pel Govern, les 12 universitats catalanes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQC), han acordat quatre tipus d’avaluacions no presencials per examinar als estudiants i finalitzar el curs universitari amb les màximes garanties possibles.

Una de les propostes és la modalitat de tipus test, que consisteix en un qüestionari que es faria a través d’alguna de les diverses plataformes amb les que compten les universitats. Així mateix també es podrà avaluar l’alumnat a partir d’una prova de desenvolupament per escrit, en un format de resposta oberta o lliurant l’activitat en format PDF. A més, es podran fer proves orals on l’estudiant respongui a determinades preguntes a través d’una videoconferència amb el professor o a través d’un vídeo enregistrat prèviament per part de l’estudiant. Els treballs, exercicis, i d’altres, també serviran per avaluar els alumnes.

El Consell Interuniversitari ha fet un seguit de recomanacions a tenir en compte a l’hora d’escollir quina és la millor manera d’avaluar l’alumnat. Així, el lliurament d’activitats o treballs en format PDF es podria aplicar a les matèries que funcionen amb grups d’estudiants de 40 persones o menys, mentre que les avaluacions de tipus test correspondrien a les matèries que compten amb més de 40 persones i on les proves d’avaluació final suposen un percentatge significatiu de l’avaluació global.

D’altra banda, els alumnes que s’han d’avaluar a través de les proves pràctiques, poden enregistrar-se en vídeo mostrant la tècnica i desenvolupament d’un determinat exercici. Pel que fa a les assignatures que inclouen laboratoris, l’estudi de casos seria una alternativa.
I respecte a les assignatures de Treball de Final de Grau (TFG) i de Treball Final de Màster (TFM), les opcions dels alumnes són presentar-los i defensar-los a través d’una videoconferència o un enregistrament previ gravat per l’alumne o bé una combinació d’ambdós sistemes.
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla