Notícies
Foto: Arxiu
03 de maig del 2021
Del 3 al 9 de maig, campanya coordinada de control de vehicles de mobilitat personal (VMP)
L'augment de l'ús de vehicles com patinets elèctrics i plataformes motoritzades fan necessàries aquest tipus d'accions
Del 3 al 9 de maig, les policies locals realitzen una campanya, coordinada en l'àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit, de control de vehicles de mobilitat personal (VMP). Amb relació a aquests tipus de vehicles, es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació com ara circular per voreres i zones de vianants, amb l'excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones. Cal tenir en compte que des de primers d'any, s'apliquen canvis en les normes de trànsit de patinets elèctrics i VMP i no poden circular per voreres ni zones de vianants, ni carreteres, ni travessies i tampoc per autopistes i autovies dins de poblat, ni túnels urbans.

Igualment es controlarà que el número de persones transportades no sigui superior al de les places del vehicle, normalment una sola persona.

Tampoc es pot circular amb cascos per escoltar música ni usar el mòbil i tampoc està permès circular de nit o en situacions de poca visibilitat sense llum.

Pel que fa al consum d'alcohol i drogues, cal recordar que els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d'alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.

Respecte a parades i estacionaments, als VMP els serà d'aplicació el règim d'infraccions sobre parades i estacionaments de l'article 90 i següents del Reglament General de Circulació.

Un altre aspecte que cal tenir present és que l'edat mínima per a conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys. En el cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C0 o C1), cal ser major d'edat per a conduir-los. Els pares o responsables legals han de respondre solidàriament de les multes que siguin imposades per les infraccions realitzades pels menors.

Finalment, en relació amb l'ús del casc i altres elements de protecció, no existeix una regulació d'aquest punt per als VMP al Reglament General de Circulació i és cada municipi el que ho ha de regular. Per exemple a Torredembarra ja es treballa en la redacció d'una ordenança municipal destinada als vehicles de mobilitat personal tot i que es recomana l'ús del casc per evitar lesions greus en cas d'accident.
Social
Et recomanem
Visites a la Vil·la romana dels Munts
Instal·lacions obertes de dimarts a diumenge
Més informació a www.mnat.cat
Visites guiades a la Vila Closa d'Altafulla
Cada primer dissabte de mes a les 11:00h.
Reserves a l'Oficina de Turisme d'Altafulla i al 977 651 426
Taller d'alimentació terapèutica
Cada dijous a les 18:00h. a la sala Teresa Manero
Informació i inscripcions a mriambau@altafulla.altanet.org
Agenda cultural d'Altafulla
Consulta-la sencera a: www.altafulla.cat/agenda-altafulla
Edita: Ajuntament d'Altafulla