Notícies
Foto: Policia Local d'Altafulla
18 de maig del 2016
La Policia Local participa en una sessió informativa sobre el Pla d'actuacions d'activitats recreatives
La trobada va tenir lloc el passat dijous a la seu dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona
La Policia Local d’Altafulla va participar el passat dijous en una sessió informativa sobre el Pla d’actuacions per a la realització d’activitats recreatives de caràcter extraordinari, que es va celebrar a la seu dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona.

Una trobada adreçada a tècnics municipals i membres de les policies locals de la comarca del Tarragonès, en què hi va prendre part el sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernàndez.

La jornada, organitzada per la Direcció General d’Administració de Seguretat i la Direcció General de la Policia de la Generalitat, té com a finalitat posar a disposició de les administracions locals tota la informació relativa al compliment de la normativa en matèria d’establiments de pública concurrència i espais oberts quan es programen activitats d’espectacles i activitats recreatives que poden suposar un risc pel normal desenvolupament dels actes.

Àngel Fernàndez ha destacat entre els diferents aspectes que es van tractar “el coneixement de la normativa i la seva aplicació, la unificació de criteris, i els permisos d’actuacions”. Uns criteris que ja aplica a dia d’avui la Policia Local d’Altafulla, però que es veuen modificats en el cas que en l’activitat també hi incideixi el departament de Costes.

També es va fer especial incidència en aquells espectacles públics i aquelles activitats recreatives extraordinaris organitzats pels serveis municipals, o sota la seva responsabilitat directa. Aquests han de comptar amb les mesures necessàries per garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que puguin resultar afectades per la seva realització.
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla