Notícies
19 de gener del 2015
L’Ajuntament d’Altafulla presenta al·legacions sobre el traçat del col·lector de la llera del riu Gaià al Catllar
S’hi afegiran les urbanitzacions de la zona est, augmentant el volum que ja ha presentat problemes en altres creixements
L’Ajuntament d’Altafulla demana que el col·lector del municipi del Catllar canviï de traçat. El reclam passa perquè es tregui el bombeig a la llera del riu Gaià i s’adopti una trajectòria nova que aprofiti la força del descens gravitatori per la part més propera a la depuradora.

El projecte al·legat pretén connectar totes les urbanitzacions de la zona est del Catllar al col·lector existent per netejar les aigües a la planta altafullenca. Un col·lector que ja ha sobreeixit en altres episodis d’augment de volum.

El nou traçat és una de les mesures compensatòries que rep el Catllar pel fet de rebre al seu terme municipal la nova presó Mas d’Enric.

L’Ajuntament d’Altafulla demana al departament de Territori i Obres Públiques que especifiqui l’augment real de volums. També cal tenir en compte que es malmet l’ecosistema i afecta l’espai PEIN i la xarxa natura 2000, i per aquest fet el consistori altafullenc també proposa que s’estudiï la instal·lació de depuradores verdes.
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla