Notícies
Foto: Altafulla Ràdio
27 d'agost del 2019
L’Ajuntament d’Altafulla negociarà amb els promotors de la urbanització de Safranars una millora de l’oferta immobiliària
El ple de la corporació ha aprovat per unanimitat la suspensió potestativa de tramitacions i llicències durant el termini d'un any. La voluntat és redibuixar tot l’entorn i no trencar amb la imatge del municipi
La reordenació urbanística de Safranars ha centrat la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament d’Altafulla, celebrada aquest dilluns al vespre. La proposta fa referència als sectors SUR 2, 3, i 7, corresponents a les tres parcel·les que s’ubiquen als terrenys que van des de Via Roviano -a tocar de la botiga de Mercadona- fins darrera del parc de Safranars. L’actual divisió d’aquests tres sectors de sòl urbanitzable que preveu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) genera diversos conflictes i disfuncions urbanístiques que fan necessària una revisió. Així ho corrobora, de fet, la memòria que han elaborat els tècnics municipals, que posa de manifest una manca d’adequació entre el model establert a la zona -d’edificació extensiva amb tipologies de ciutat jardí-, amb la demanda actual d’habitatge- assequible i amb un tractament paisatgístic curós. Segons l’estudi, aquesta discordança fa necessària la variació puntual del POUM.

La voluntat dels tres sectors afectats d’iniciar de manera imminent la urbanització de tota aquesta zona ha condicionat els terminis del consistori a l’hora de posar solució a les disfuncions que presenten. És per això que ha decidit suspendre de manera potestativa la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, d’obres, i d’edificació. Una suspensió d’un any amb possibilitat de ser prorrogada a un segon any.

Segons ha explicat el coalcalde, Jordi Molinera, “les obres d’urbanització ja no es poden aturar de cap de les maneres”. L’única possibilitat de tirar-les enrere seria indemnitzar els propietaris amb una gran quantitat de diners, “inassumible” per l’Ajuntament d’Altafulla. Malgrat no poder detenir el projecte, aquesta suspensió sí que donarà temps als responsables de les regidories d’Urbanisme i Habitatge d’intentar negociar amb la part privada el conjunt d’aquestes tres parcel·les, i discutir amb els promotors les característiques de la urbanització.

La voluntat és redibuixar tot l’entorn de Safranars, no trencar amb la imatge del municipi, i augmentar la densitat de l’habitatge protegit per tal d’ampliar-ne l’oferta. De fet, amb aquesta suspensió, el consistori també vol donar resposta a la preocupació que manifesta la ciutadania en aquesta matèria.

Durant aquest termini d’un any, el plànol on es delimiten els àmbits afectats restarà a disposició de la ciutadania al Servei d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla, de dilluns a divendres en horari d’atenció al públic, de 9 del matí a 2 del migdia. També es podrà consultar al tauler d’edictes electrònic del consistori.

La regidoria d’Urbanisme disposarà d’aquest període d’un any per elaborar el document de modificació del POUM en aquests tres sectors. La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

El punt més mogut de la sessió, però, ha estat el que pretenia aprovar, i ha tirat endavant en segona votació, la nova configuració del lloc de treball de personal eventual per desenvolupar un lloc de confiança i assessorament especial. El govern municipal ha escollit Lou Arans perquè assumeixi aquest càrrec amb una retribució anual de 19.000 euros, a percebre en 14 pagues i amb una dedicació exclusiva del 100% de la jornada.

Lou Arans, que era la sisena en la llista de L’EINA a les eleccions municipals del passat 26 de maig, és una persona que “té experiència a escala local, s’ha implicat en moltes tasques de l’Ajuntament i és de total confiança per aquest govern”, ha explicat Molinera. Les seves tasques principals se centraran en “ajudar als regidors, coordinar el govern i donar suport a les noves regidories”, entre d’altres.

En aquesta ocasió, la proposta no ha rebut el suport de l’oposició, que hi ha votat en contra. Hèctor López Bofill, portaveu de Junts per Altafulla, i Francesc Farré, regidor d’Alternativa Altafulla, han recordat que en el Ple del passat 26 de juny el govern municipal descartava tenir un lloc de confiança.

Farré, a més, ha remarcat que aquesta decisió comportava unes retribucions inferiors a les d’ara, tot i que existeix una partida exclusiva per aquest càrrec, com ha recordat Jordi Molinera.

També en matèria urbanística, la sessió extraordinària d’aquest dilluns al vespre ha aprovat la modificació puntual dels articles 81 i 82 de les normes urbanístiques del POUM quant a la regulació de les condicions d’ús.

L’acord fa referència, principalment, a la correcció del paràmetre de dotació d’aparcament per a ús hoteler que, d’acord amb la legislació vigent, és desproporcionada; així com a la regulació de la dotació mínima d’aparcament a les zones d’eixample urbà i a la zona de blocs aïllats.
D’aquesta manera, ara hauran de tenir un aparcament per cada tres habitacions, i això permetrà que “les noves llicències d’hotel que arribin es podran legalitzar”, ha sentenciat Jordi Molinera.

El ple de la corporació també ha aprovat una modificació de crèdit en el pressupost del 2019 mitjançant un suplement de 118.800 euros. D’aquests diners, 85.500 euros corresponen al Conveni Ambiental establert amb el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT), i altres 5.200 euros al servei de Deixalleria Municipal; 23.100 euros, a indemnitzacions de regidors; i els 5.000 euros restants a maquinària de les instal·lacions esportives.

Per cobrir aquestes despeses, es fan servir 86.800 euros del romanent de tresoreria; i es donen de baixa 17.000 euros de la partida dedicada al manteniment de l’enllumenat públic; 10.000 euros, del dipòsit de benzina; i 5.000 euros més de la recollida de residus.

En aquest cas, Junts per Altafulla i Alternativa Altafulla s’hi han abstingut, sobretot per la qüestió de la brossa. Els primers perquè, segons paraules d’Hèctor López Bofill, “el model de la brossa s’ha de canviar totalment”. Mentre que els segons, creuen que la situació d’enguany és diferent a la de l’any passat, a la vegada que qüestionen el vot en contra de L’EINA en la votació per aprovar el nou sistema de la recollida de la brossa que va fer el CCT.

La corporació també ha tirat endavant la proposta de destruir sis revòlvers de la Policia Local, donats a de baixa a petició del sotsinspector del cos de seguretat municipal, i dipositats a la Intervenció d’Armes de Valls. L’aprovació suposa eliminar aquests revòlvers de l’inventari municipal.
Jordi Molinera, coalcalde d'Altafulla
Jordi Molinera, coalcalde d'Altafulla
Jordi Molinera, coalcalde d'Altafulla
Social
Et recomanem
Per a informacions oficials sobre el coronavirus:
Web: www.canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Per a consells i última hora actualitzada sobre el coronavirus:
Facebook, Twitter i Telegram: @salutcat / Instagram: @salut_cat
Ajuda a majors de 60 anys i col·lectiu de risc a Altafulla:
Telèfon: 977 650 008
Per a consells i última hora actualitzada a Altafulla:
Facebook: @ajuntament.altafulla / Twitter: @ajAltafulla